hero image
آب سفید در شهرستان الیگودرز

آب سفید

ارتفاع آن 65 متر و در فصل پرآبی عرضی در حدود 8 متر دارد. این آبشار منشاء آب جاری نداشته و از دل کوهی صخره­ای جاری می­شود و پس از طی مسافت کوتاهی وارد آبگیری می­شود. پوشش گیاهی اطراف آبشار جنگلی بوده و یکی از تفرجگاههای استان بویژه در فصل بهار می­باشد. مسیر دسترسی آسان آن نیز از ویژگی­های دیگر آن است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس