hero image
دریاچه گهر در شهرستان دورود
hero image
دریاچه گهر در شهرستان دورود
hero image
دریاچه گهر در شهرستان دورود
hero image
دریاچه گهر در شهرستان دورود

دریاچه گهر

از دو دریاچه دائمی و شیرین گهر بالا (کوچکتر) و گهر پایین (بزرگتر) ، تشکیل شده است و از ذوب برف¬های اشترانکوه در پشت آب بندی که از ریزش کوه ایجاد شده، شکل گرفته و سر ریز آب آن ، به دریاچه پایینی یا اصلی گهر می¬ریزد. طول دریاچه اصلی حدود 5 کیلومتر و عرض آن 600 متر و مساحتی در حدود ۱۰۰هكتار دارد و در ارتفاع 2400 متری از سطح دریا واقع شده است. حداکثر عمق دریاچه 28 متر است. راه ماشین رو ندارد و تنها یک راه مال رو و صعب العبور تا دریاچه وجود دارد و به همین دلیل ، تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست انسان به دورمانده است و مکانی مناسب برای ماهیگیری ، ورزشی و تفریحی است. سطح دریاچه در فصل زمستان یخ می¬بندد. انواع بوته ها، درختان تنومند بيد، گياهان و گلهاي زيبا ، اطراف درياچه را به صورت يك پارك طبيعي در آورده است. زيبايي درياچه سبب شده است هر ساله، با وجود سختي راه، انبوهي از مردم لرستان، استانهاي اطراف و ديگر نقاط كشور، با پاي پياده يا سواره به ديدن درياچه و زيبايي هاي آن بروند و چند روزي از اوقات فراغت خود را در آنجا سپري كنند
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس