hero image
طاق بستان در شهر کرمانشاه
hero image
طاق بستان در شهر کرمانشاه
hero image
طاق بستان در شهر کرمانشاه
hero image
طاق بستان در شهر کرمانشاه
hero image
طاق بستان در شهر کرمانشاه

طاق بستان

این اثر مجموعه ای از حجاری های زمان ساسانیان است. از چند بخش تشکیل شده است. صحنه تاجگذاری اردشیر دوم بین سال های 379تا 383 میلادی که در آن اردشیر دوم در وسط و در حال دریافت حلقه سلطنت از موبد موبدان است. در زیر پای این دو نفر نیز تصویری از امپراطور شکست خورده روم دیده می شود. در بالای شاه نیز میترا با هاله ای از نور دور سرش او را مورد حمایت دارد. طاق کوچک متعلق به تاریخ 383 تا 388 میلادی در زمان شاپور سوم بوده، و در سمت راست طاق بزرگ قرار دارد. در داخل طاق دو پیکره وجود دارد که پیکره سمت راست شاپور سوم بوده که در کنار شاپور دوم قرار گرفته است. در کنار این دو پیکره نیز کتیبه ای است که در مورد دو پیکره و مشخصات آنها به زبان پهلوی ساسانی نقش بسته است. طاق بزرگ متعلق به تاریخ 590-628 میلادی در کنار طاق کوچک قرار دارد. طاق بزرگ حجاری زیبا و هنرمندانه است که فراز آن از معماری هخامنشی الهام گرفته و کنگره¬های ایجاد کرده اند. در زیر کنگره ها در بالای طاق دو فرشته پیروزی در دو طرف هلال ماه حجاری شده است. در داخل طاق صحنه تاج گذاری خسرو پرویز نشان داده شده است. خسرو پرویز در حال دریافت حلقه سلطنت از اهورامزدا است و در سمت راست او نیز آناهیتا قرار گرفته است. در زیر این تصویر نیز خسرو پرویز با اسبش شبدیز حجاری شده است.آدرس : در شمال شهر کرمانشاه قرار دارد
آدرس
ایران - کرمانشاه - کرمانشاه طاق بستان،
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس