hero image
غار ایوب شهر بابک در شهرستان شهربابک

غار ایوب شهر بابک

بزرگترین دهانه غار در ایران را داراست. دهانه بسیار بزرگ غار با 92 متر ارتفاع و 80 متر عرض در دامنه کوه واقع شده است. در باور مردم محلی، اعتقاد براين است كه حضرت ايوب مدتي در اين غار زندگي کرده است و رد پاي آن حضرت بر صخره­اي درغار برجاي مانده است. به همین دلیل این غار بعنوان زیارتگاه نیز مورد بازدید قرار گرفته و مکانی مقدس به شمار می­رود. در داخل غار آبشار کوچکی وجود دارد. از پایین کوه تا دهانه غار، یک ساعت پیاده روی دارد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس