hero image
کلوت­های شهداد در شهرستان شهداد
hero image
کلوت­های شهداد در شهرستان شهداد
hero image
کلوت­های شهداد در شهرستان شهداد
hero image
کلوت­های شهداد در شهرستان شهداد
hero image
کلوت­های شهداد در شهرستان شهداد

کلوت­های شهداد

این مسیری است که استان کرمان را به استان خراسان جنوبی پیوند می دهد و یکی از جاده های زیبای کویری است با دو روستای زیبای ده سیف و ده سلم که با 220 کیلومتر فاصله بدون هیچ آبادی در میان این دو استان واقع شده اند. کلوت ها یکی از آثار زیبای فرسایش آبی بادی در کویر است که نمای زیبایی از شیارها و دیواره¬ها را ایجاد می کند. کلوت های دشت لوت در پهنه ای به گستردگی 80 در 120 کیلومتر است و این مسیر یکی از نقاط خوب برای دیدن آنهاست. در فاصله کمی از این مکان، گندم بریان قرار دارد که یکی از نقاط بسیار گرم در روی کره زمین است. بهتر است از مسیرهای کویری را بدون راهنما و با یک اتومبیل عبور نکرد. کویر به همان اندازه که زیباست، می تواند خطر آفرین هم باشد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس