hero image
چشمه شش پیر در شهرستان سپیدان

چشمه شش پیر

فاصله این برم یا تالاب تا شهر شیراز 60 کیلومتری است. تالابي پرآب درمنطقه شش پير كه داراي آب شيرين و بسيار گوارا است. آب اين تالاب از چشمه شش پير تأمين مي شود. اطراف آن دارای پوشش جنگلی وچشم اندازهای طبیعی است و مکانی مناسب جهت تفرجگاه و ماهيگيري است. بهترین فصل بازدید از این منطقه بهار و تابستان است. بدلیل کیفیت مناسب آب آن، کارخانه آب معدنی با برند شش پیر از آب این چشمه استفاده می­کند.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس