hero image
آرامگاه سعدی در شهر شیراز

آرامگاه سعدی

شاعر شیرین سخن ایران، شیخ مشرف الدین متخلص به سعدی در سال 606 ه.ق در شیراز متولد شد. وی از خانواده ای سرشناس بود ،که مدارج علمی را در مدرسه نظامیه بغداد به پایان برد و چهل سال را به سیر و سلوک سپری کرد و سپس به شیراز بازگشت و ره آورد سفرهای خود را ، در دو کتاب گلستان و بوستان گردآوری کرد. پندهای او بی گمان از شاهکارهای ادبی زبان فارسی است. وی در سال 695 ه. ق درگذشت و 5 سال بعد ، اولین آرامگاه وی بر مزارش ساخته شد که گویا در اثر زلزله از بین رفته و مجددا در دوره زندیه به دستور کریمخان زند آرامگاهش بازسازی شد . آرامگاه کنونی در سال 1331 ه.ش بازسازی شد. بنای اصلی آرامگاه دارای رواقی بلند با هشت ستون است که در مقابل آن حوضی واقع شده است. گنبد فیروزه ای رنگی بر بالای مقبره بنا شده و دیوارهای آن با اشعاری از سعدی مزین شده است. در این باغ چایخانه سنتی نیز ، دایر شده است.
آدرس
در بلوار بوستان شهر شیراز قرار دارد.
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس