hero image
گل فشان در کنارک در شهرستان کنارک

گل فشان در کنارک

در این منطقه دو تپه کوچک و یک تپه بزرگ به ارتفاع 50 متر وجود دارد. غیر از دهانه اصلی که بر فراز تپه قرار دارد، دهانه­های فرعی دیگری نیز در اطراف تپه وجود دارد که برخی پویا و برخی خاموش هستند. این اثر بیانگر فعالیت­های تکتونیکی منطقه است. گل خروجی از این تپه به رنگ خاکستری فشرده و سرد از جنس رس و مارن به همراه گاز می­باشد و هنگام خروج گل از ترکیدن حباب صدایی شنیده می­شود. روانه­های گلی که با گرانروی بالا از فراز تپه به پایین جاری می­شوند، منظره زیبایی را ایجاد کرده است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس