hero image
منطقه حفاظت شده خوش ییلاق در شهرستان شاهرود

منطقه حفاظت شده خوش ییلاق

شامل بخش­هایی از کوهستان البرز شرقی از حدود جنگل­های مرطوب خزر در شمال تا استپ­های نیمه خشک و پوشیده از درمنه فلات مرکزی ایران در جنوب است. پستانداران شاخص این منطقه قوچ و میش، کل و بز، یوزپلنگ، پلنگ، آهو، گورخر، مرال و شوکا، خرس قهوه­ای و گربه وحشی است. از پرندگان شاخص این منطقه می­توان به کبک دری، سینه سرخ ایرانی، هما و عقاب طلایی اشاره کرد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس