hero image
دروازه ارگ سمنان در شهر سمنان
hero image
دروازه ارگ سمنان در شهر سمنان
hero image
دروازه ارگ سمنان در شهر سمنان
hero image
دروازه ارگ سمنان در شهر سمنان
hero image
دروازه ارگ سمنان در شهر سمنان

دروازه ارگ سمنان

ارگ سمنان با توجه به نوشته­های کتیبه آن در سال 1302 در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و حکمرانی انوشیروان میرزا حکمران سمنان به اتمام رسیده است. در حال حاضر از حصار ارگ چیزی باقی نمانده است و تنها سردر ورودی آن پا برجاست. در دو طرف دروازه دو طاق زیبا وجود دارد که کاشی­کاری­های زیبایی دارند. 6 مناره تزئینی بر بالای دروازه بر زیبایی آن افزوده است. بالای سر در ورودی در یک طرف آن نبرد دیو سفید با رستم کاشی کاری شده و در طرف دیگر آن عبارت السلطان بن سلطان بن سلطان ناصرالدین شاه قاجار نوشته شده است.
آدرس
در خیابان طالقانی شهر سمنان قرار دارد.
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس