مسجدجامع روستای فرومد

قدمت آن به دوره خوارزمشاهیان برمی­گردد. مساحت آن حدود 820 متر مربع و دارای دو ایوان شمالی و جنوبی و شبستانی در کنار ایوان جنوبی می­باشد. ایوان جنوبی از ایوان مقابل آن بزرگتر است. سر در ورودی مسجد در ضلع شمالی آن با آجرکاری و گچ بری تزئین شده است.
آدرس
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس