hero image
مجموعه تاریخی بسطام در شهرستان شاهرود
hero image
مجموعه تاریخی بسطام در شهرستان شاهرود
hero image
مجموعه تاریخی بسطام در شهرستان شاهرود
hero image
مجموعه تاریخی بسطام در شهرستان شاهرود
hero image
مجموعه تاریخی بسطام در شهرستان شاهرود

مجموعه تاریخی بسطام

این مجموعه آثاری از قرن دوم هجری، دوران سلجوقیان و دوره های بعدی را در خود دارد. قدیمی¬ترین بنای این مجموعه خانقاه یکی از عرفای نامدار ایرانی ، ابو یزید طیفور بن عیس بن سروشان بسطامی متعلق به قرن دوم هجری است. مزاری ساده در مجاورت گنبد و ایوان غازان خان است. از آثار دیگر این مجموعه شامل: خانقاه بایزید ، با قدمت 702 ه.ق شامل سه اتاق کوچک متصل به یکدیگر و با سقف¬های کوتاه است. منار بسطام ، در سال 514 ه.ق و در دوران سلجوقیان بنا شده که ارتفاع آن 14 متر است. مسجد دوم بایزید بسطامی ، در قرن ششم و هفتم ه.ق بنا شده که دارای محراب گچبری شده زیبایی است. مسجد جامع بسطام ، در سال 700 تا 706 ه.ق توسط قازان خان ساخته شده است ودارای دو شبستان تابستانی ، زمستانی و صحن روباز است. محراب گچبری این مسجد نیز یکی از نمونه¬های زیبای گچبری به شمار می¬رود. امامزاده محمد: ساخت بنا مربوط به دوره غازان خان بین سال¬های 703-670 ه.ق است. آرامگاه یکی از فرزندان امام جعفر صادق است. بنای امامزاده قرینه گنبد غازان خان است. گنبد غازان خان: گنبد زیبا و مخروطی شکلی است که با کاشی¬های فیروزه¬ای پوشیده شده است. دالان و ایوان الجایتو: شامل سر در و دالان ورودی به صحن امامزاده محمد است که در دوران سلطان الجایتو ساخته شده است. مقبره شاهزاده افغان: در کنار مقبره بایزید آرامگاهی به سال 1286 هجری قمری است. آدرس : در میدان بسطام و در شهر بسطام (193 کیلومتری سمنان) قرار دارد.
آدرس
در شهر تاریخی و قدیمی بسطام شهرستان شاهرود قرار دارد
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس