hero image
مسجد جامع شهر سمنان در شهر سمنان
hero image
مسجد جامع شهر سمنان در شهر سمنان
hero image
مسجد جامع شهر سمنان در شهر سمنان
hero image
مسجد جامع شهر سمنان در شهر سمنان

مسجد جامع شهر سمنان

ساخت مسجد به دوران سلجوقی بازمی­گردد ولی آثار و مرمت­هایی از دوران ایلخانی، تیموری و قاجار را نیز در خود دارد. زیباترین بخش مسجد ایوان آجری بلند آن است که ارتفاعی در حدود 21 متر دارد. عرض این ایوان حدود 10 متر بوده و با کتیبه­ای از دوران تیموری و با خط ثلث مزین شده است. شبستان شمالی شامل 16 ستون قطور با طاق­های ضربی است که در دوران سلجوقی ساخته شده است. شبستان جنوبی نیز شامل 16 ستون در وسط و 8 نیم ستون در شرق آن است که در دوران ارغون خان ساخته شده است. شبستان شرقی مسجد نیز در دوره تیمور گورکانی ساخته شده است و در گوشه آن منار قرار گرفته است. ارتفاع این منار 28.5(بیست و هشت و نیم) متر است.
آدرس
در خیابان امام خمینی شهر سمنان و در امتداد بازار قدیمی شهر قرار دارد.
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس