hero image
تشکوه در استان خوزستان

تشکوه

این کوه از زیباترین پدیده­های زمین گردشگری خوزستان به شمار می­رود، پدیده­ای ژئوتوریسمی بسیار جذاب و دیدنی است که از گذشته­های دور تا به امروز در حال سوختن می­باشد. این کوه در حال سوختن به ویژه در شب تصویر بدیع و زیبایی را در مقابل دیدگان علاقمندان می­گذارد. نزدیک بودن این کوه به روستای ماماتین و چشمه ­های قیر آن از مزیت­های این منطقه به شمار می­رود.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس