hero image
آبشار شیوند در شهرستان ایذه

آبشار شیوند

به علت آبگیری سد کارون 3 در طرف دیگر سد واقع شده و دسترسی به آن تنها با قایق امکان­پذیر است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس