hero image
آبشار شوی در شهرستان دزفول

آبشار شوی

از روستا تا پای آبشار 1 ساعت پیاده روی دارد. ارتفاع آن100 متر و عرض آن حدود 40 متر است. از زيباترين و بلندترین آبشارهای ايران محسوب می­شود و در دره شوی جاری است و به رود دز می­ریزد. آبشار دیگری در نزدیکی این آبشار وجود دارد که به‌عنوان آبشاردوم شوی نام برده می‌شود. این آبشار در مرز بین استان خوزستان و لرستان قرار دارد و گاهی در هر دو استان از آن نام برده می­شود.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس