hero image
شهر تاريخي اسفراین در شهرستان اسفراین
hero image
شهر تاريخي اسفراین در شهرستان اسفراین

شهر تاريخي اسفراین

احتمالا اسفندیار پسر گشتاسب بنیان گذار این شهر بوده است. نام آن در قدیم (اسپراین و سفراین) بوده است و بعدها بعد از ویرانی، به نام بلقیس رایج شده است. اوج شکوفایی این شهر به اواخر دوران ساسانی و اوایل اسلام می رسد. این شهر در سال 31 ه ق توسط مسلمانان فتح شده است. زندگی روزمره مردم تا دوران صفوی در آن ادامه داشته ولی در سال 1131 ه ق در دوران طهماسب دوم و ابتدای حکومت نادر توسط افاغنه ویران و خالی از سکنه می¬شود این شهر تاریخی با وسعتی در حدود ۱۸۰ هکتار شامل بقایای ارگ و خندق پیرامون آن، برج و بارو، مقبره شیخ آذری، ویرانه‌های معروف به منار تپه (مسجد جامع)، کوره سفالگری، آب انبار، بازار، کاروانسرا، بنای معروف به یخدان¬ها و یک گورستان وسیع، در نزدیک دروازه شرقی است. مهمترین بخش این شهر تاریخی ارگ آن است که به نارین قلعه شهرت دارد. نارین قلعه پس از ارگ بم دومین بنای گلی ایران است که بر اساس اصول معماری ساسانی و با استفاده از خشت و گل ساخته شده است. این ارگ دارای 29 برج با ارتفاع حدود 11 متر است. بخش اعظمی از دیوار ارگ تاریخی بلقیس مرمت شده و سایت موزه‌هانیز در این محوطه تاریخی ایجاد شده است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس