hero image
پارک ملی تندوره در شهرستان درگز

پارک ملی تندوره

این محدوده، تنها پارک ملی استان خراسان رضوی به شمار می­رود. سه راه ورودی به پارک عبارتند از نوخندان، کیکانلو و چهلمیر که در آنها پاسگاه­های محیط بانی سازمان محیط زیست قرار دارند. مسیر درگز-چهلمیر یکی از جادّه­های زیبای استان است. سیمای طبیعی این پارک ملی به صورت کوهستانی با درّه­های ژرف است. حیات وحش این منطقه شامل کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گربه وحشی پالاس، گرگ و شغال است. از پرندگان آن نیز می­توان عقاب طلایی، کبک، تیهو، باقرقره و جغد را نام برد. در این محدوده رود دائمی وجود نداشته و تامین آب آن از طریق چشمه­های آب منطقه است. سفر به این محدوده مستلزم دریافت مجوز از سازمان محیط زیست در تهران و یا استان خراسان رضوی است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس