hero image
کویرهمت آباد در شهرستان زیرکوه
hero image
کویرهمت آباد در شهرستان زیرکوه
hero image
کویرهمت آباد در شهرستان زیرکوه

کویرهمت آباد

. روستای همت آباد یکی از مکان­های مناسب برای دیدن این کویر است. از دیگر جاذبه­های این منطقه می­توان به دق پترگان اشاره کرد. دق پترگان در نقطه صفر مرزی قرار داشته و بخشی اندکی از دق نیز در خاک افغانستان است. این منطقه از نقاط جذاب برای ژئوتوریسم بوده و بدلیل قرار گرفتن منطقه در کنار رشته کوه آهنگران، دارای تنوع زیستی غنی نیز می­باشد. در این محدوده عشایر زمستان گذرانی دارند و استقبال خوبی از سوی آنان برای گردشگران وجود دارد. ورود به این محدوده­های زیبای کویری الزاماً باید همراه راهنمای محلی باشد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس