hero image
نیزارخور در شهر بیرجند
hero image
نیزارخور در شهر بیرجند

نیزارخور

این منطقه از ارتفاع کمتری نسبت به پیرامون خود برخودار بوده و آب­های سطحی را در خود جمع می­کند. تجمع آب­های سطحی باعث رویش نیزارها و جمع شدن پرندگان در این منطقه می­شود. البته این نیزارها در فصل بهار روییده و در تابستان خشک خواهند شد ولی وجود این نیزارها در کویر از جاذبه­های زیبای استان به شمار می­رود.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس