hero image
روستای دهسلم در شهرستان نهبندان
hero image
روستای دهسلم در شهرستان نهبندان
hero image
روستای دهسلم در شهرستان نهبندان

روستای دهسلم

این منطقه در شمال کویر لوت قرار داشته و روستای ده­سلم دروازه ورودی به کویر لوت و گذار به کرمان و کلوت­های شهداد به شمار می­رود. در افسانه­های محلی آمده است که دو برادر راه خود را در کویر گم می­کنند و برای نجات از یکدیگر جدا شده تا مسیری را طی و به آبادی برسند. این دو برادر که سلم و سیف نام داشته­اند، یکی به این نقطه و دیگری به آبادی­ دیگر در جنوب و در استان کرمان می­رسد که امروزه ده­سیف نامیده می­شود. ده­سیف در شمال شهداد و مسیر ورودی برای دیدن کلوت­ها است. این دو روستا در فاصله 220 کیلومتری از یکدیگر واقع شده­اند. مسیر بین این دو روستا کاملا خالی از سکنه و یکی از جاده­های رویایی کویری به شمار می­آید. این جاده را نیز هرگز بدون راهنما نباید طی کرد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس