hero image
باغ گلشن طبس در شهرستان طبس
hero image
باغ گلشن طبس در شهرستان طبس

باغ گلشن طبس

این باغ در دوران افشاریه توسط میرزا حسن خان سومین حاکم منسوب شده از طرف نادر شاه افشار ساخته شده است. این باغ که امروزه پارکی عمومی و از تفرجگاههای شهر طبس به شمار می­رود دارای مساحتی در حدود 8 هکتار است. در این باغ که با تبعیت از معماری باغ­های ایرانی بنا شده است، دو نهر آب متقاطع وجود دارد. هزاران درخت میوه و گونه­های مختلف گیاهی در این باغ کاشته شده­اند. در مرکز این باغ استخری وجود دارد که دو پلیکان در آن زندگی می­کنند و به خوبی با مردم انس گرفته­اند و به نوعی از ویژگی­های این باغ به شمار می­روند.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس