hero image
آبشار آتشگاه در شهرستان لردگان
hero image
آبشار آتشگاه در شهرستان لردگان
hero image
آبشار آتشگاه در شهرستان لردگان
hero image
آبشار آتشگاه در شهرستان لردگان
hero image
آبشار آتشگاه در شهرستان لردگان

آبشار آتشگاه

این آبشار از چشمه ای در نزدیکی روستای آتشگاه نشأت گرفته و پس از طی مسیر در درّه اي به طول 3 كيلومتر وارد رود خرسان یکی از سرشاخه های کارون می شود. در این مسیر به سبب پستی و بلندی های طبیعی، آبشارهای متعددی شکل گرفته است که 7 آبشار اصلی دارد. درّه ای سرسبز با پوشش گیاهی جنگلی که از تفرجگاههای استان است. آبشار آتشگاه لردگان يكي از طولانی ترین آبشارهاي ایران است که به آبشار مینیاتوری نیز شهرت دارد. روستای آتشگاه ، روستایی باستانی است که قدمت آن به دوران عیلامی ها می رسد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس