hero image
تنگه واشی در شهرستان فیروزکوه
hero image
تنگه واشی در شهرستان فیروزکوه

تنگه واشی

در این منطقه دو تنگه وجود دارد که پس از عبور از تنگه اول، با فاصله حدودی 2 کیلومتر تنگه دوم واقع شده است. برای عبور از این تنگه¬ها لازم است تا از مسیر رودخانه میان تنگه عبور کرد که این خود یکی از نکات جالب آن است، دره¬ای باریک با دیواره¬هایی بلند. تنگه دوم پس از دشتی زیبا در انتهای آن آبشار واشی با 15 متر ارتفاع قرار گرفته است که در پای آن نیز حوضچه¬ای ایجاد شده است. در این تنگه نقش برجسته¬ای بر سینه دیواره¬ای از سنگ متعلق به دوران فتحعلی شاه وجود دارد که ابعاد آن 7×6 متر است. در این حجاری، تصویر فتحعلی شاه در حال شکار گوزن همراه با نام درباریان در کنار تصویر آن حک شده است، همچنین در قسمت بالای آن چهار ردیف و در قسمت پایین آن ، دو ردیف کتیبه با خط نستعلیق وقایع زمان فتحعلی شاه همراه با آیات قرآنی و اشعار ذکر شده است. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و برودت هوا بهترین فصل برای بازدید آن اواخر بهار تابستان است
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس