hero image
منطقه خائیز در شهر بوشهر

منطقه خائیز

این منطقه که متشکل از چند روستا است دارای آب و هوای معتدل بوده و از این رو به عنوان تفرجگاه در این استان مورد بازدید علاقمندان قرار می­گیرد. چشمه­ساران زیبایی در این منطقه باعث رونق کشاورزی و باغداری شده است. در این روستاها باغات انار، مرکبات و نخل بسیاری وجود دارد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس