hero image
ساحل بوشهر در شهر بوشهر
hero image
ساحل بوشهر در شهر بوشهر

ساحل بوشهر

استان بوشهر از جمله استان­هایی است که در حدود 600 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس دارد. شهر بوشهر نیز یکی از شهرهای بندری بوده که ساحل آن نیز بسیار زیباست. بهترین فصل برای سفر به بوشهر فصل زمستان، اوایل بهار و اواخر پاییز است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس