hero image
گنبد نمکی جاشک در شهر بوشهر
hero image
گنبد نمکی جاشک در شهر بوشهر
hero image
گنبد نمکی جاشک در شهر بوشهر
hero image
گنبد نمکی جاشک در شهر بوشهر

گنبد نمکی جاشک

وسعت این گنبد نمکی رنگارنگ بیش از 3 هکتار بوده و بلندترین نقطه آن دارای ارتفاع 1490 متر از سطح دریا است. این منطقه یکی از پدیده­های ژئوتوریسمی ایران و از زیباترین گنبدهای نمکی ایران بوده که شامل پدیده­هایی همانند نمک شار(آبشار نمکی)، غارهای نمکی، نمک چال(توده­های یخچال مانند)، دودکش جن، بلورهای نمک و ... است. گنبد مورد نظر از دور همانند یک کوه پوشیده از برف زیباست. در سال 1386 به عنوان اثری طبیعی ملی، در فهرست آثار طبیعی سازمان محیط زیست ایران به ثبت رسیده است. متاسفانه غیر از ثبت نام آن در فهرست آثار ملی، برنامه دیگری برای معرفی و ایجاد زیر ساخت برای سفر به این منطقه صورت نگرفته است و در اطراف آن هیچ گونه امکانات خاصی تعبیه نشده است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس