hero image
دریاچه سد ایلام در شهر ایلام

دریاچه سد ایلام

این سد بر روی رود کنجان چم زده شده و آب مصرفی شهر ایلام را تامین می­کند. در اطراف دریاچه درختان بلوط کوهستان زاگرس وجود داشته و طبیعتی بکر و زیبا دارد. در اطراف دریاچه هیچگونه امکانات رفاهی برای مسافران وجود نداشته ولی به سبب نزدیکی به شهر ایلام و چشم اندازهای زیبای طبیعی، به منطقه­ای تفرجگاهی تبدیل شده است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس