hero image
غار يخ مراد در شهر کرج

غار يخ مراد

دهانة غار به عرض 5/6 متر و به ارتفاع 3 متر رو به شمال شرقی باز شده است. این غار از غارهای آهکی بوده و بخاطر قرار گرفتن در ارتفاع بالا و وجود درز و شکافهای متعدد، آبهایی که از کوه بالای غار به داخل سرازیر می شوند، بخاطر برودت یخ میزنند و قندیل­های قطور و بلند یخی ایجاد می­کنند که در کنار تشکیلات آهکی باعث خاص بودن این غار شده است. این غار دارای 4 طبقه است که در یک محور عمودی به عمق 30 متر روی یکدیگر قرار گرفته­اند. درطبقه سوم زیرین آن، که نیازمند به فرود از یک چاه 20 متری است، یک آبشار یخی دائمی وجود دارد. درجه سختی(معیاری قرارداری که مشخص کننده میزان سختی مسیر غار را مشخص می­کند. از 1 تا 4 که به ترتیب از آسان تا بسیار سخت است. این معیار را نویسنده با همکاری انجمن غارشناسان و غارنوردان برای غارها مشخص کرده و قرار دادی است. البته در خارج از ایران نیز به همین شکل غارها را دسته بندی کرده­اند، البته طبق معیار درجه بندی آنها، در ایران غار درجه 4 وجود ندارد و سخت­ترین غار ایران، غار پراو، درجه 3 است.) آن 3 است. به دلیل فنی بودن، ورود به این غار برای عموم توصیه نمی­شود. از اواخر اسفند الی اواخر خرداد ماه، بهترین زمان بازدید از غار یخ مراد است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس