hero image
دنا در شهر یاسوج

دنا

بلندترین قلّه رشته کوه زاگرس با ارتفاع 4409 متر و در منطقه پادنا قرار دارد. رشته کوه دنا در مرز سه استان اصفهان، کهکیلویه و چهار محال بختیاری واقع شده است. منطقه حفاظت شده دنا نیز که به عنوان ذخیره گاه زیستکره به ثبت رسیده است در این محدوده قرار گرفته است. طبیعت زیبای این منطقه و وجود قلّه بلند دنا از ویژگی­های خاص آن به شمار می­رود. هرسال کوهنوردان بسیاری به قصد صعود قلّه به این ناحیه سفر می­کنند که روستای خفر آخرین پایگاه این صعود به شمار می­رود. این روستای زیبا با باغات میوه و به ویژه سیب­های خاص منطقه جدای از کوهنوردان پذیرای طبیعت گردان بسیاری نیز هست.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس