hero image
آبشار نیاسر در شهرستان کاشان

آبشار نیاسر

منشاء آن چشمة­ اسکندریه است که در نزدیکی چهارطاقی نیاسر واقع شده است و پس از طی مسافتی از میان باغ­ها به شهر می­رسد. این چشمه دارای آبی دائمی و زلال است که آب شهر و کشتزارها را تامین می­کند. آب از باغ تالار یا همان باغی که غار رئیس در آن واقع شده عبور کرده و با پایین سرازیر می­شود. از باغ پلکانی برای رسیدن به آبشار وجود دارد ولی شامل 300 پله است. برای کسانی که طی این تعداد پله برایشان سخت است بهتر است از مسیر پایین آبشار استفاده کنند. ارتفاع آبشار 25 متر است و با طبیعت زیبای اطراف آن، از تفرجگاه­های شهر به شمار می­رود. آبشار در مسیر سنگ­های آهکی و رسوبی است و به همین دلیل پدیده­های زیبایی چون استالاگمیت و استالاکتیت را ایجاد کرده است که بر زیبایی آبشار افزوده­اند.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس