hero image
پل سی سه پل در شهر اصفهان
hero image
پل سی سه پل در شهر اصفهان
hero image
پل سی سه پل در شهر اصفهان
hero image
پل سی سه پل در شهر اصفهان

پل سی سه پل

سی و سه پل یا پل الله وردی خان روی زاینده رود در شهر اصفهان ساخته شده است، این پل به دستور شاه عباس اول ساخته شده است، به هزینه و بازبینی سردار سرشناس او الله وردی‌خانه بنا شده است.نام‌های دیگر این پل سی و سه چشمه، پل چهار باغ، پل جلفا و پل زاینده رود است این پل نزدیک 295 طول و 14متر پهنا دارد و طولانی‌ترین پل زاینده رود است که در گذشته چهل چشمه داشته و امروزه سی وسه دهنه آن باقی مانده است
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس