hero image
شیروان دره سی در شهرستان مشکین شهر
hero image
شیروان دره سی در شهرستان مشکین شهر
hero image
شیروان دره سی در شهرستان مشکین شهر

شیروان دره سی

شیروان دره‌سی (دره شیروان)یکی از یازده زیستگاه وحشی است که که در منطقه سبلان واقع شده‌است. ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۰۰ متر و مساحت آنرا ۷۵ کیلومتر مربع تخمین زده‌اند. شیروان دره سی دره عمیق و عریض است که بریدگی‌های دیواره‌های صخره‌ای، چشم انداز ویژه‌ای به این منطقه بخشیده‌است وسنگها در آن به صورت تندیس‌هایی دیده می‌شوند که انسان فکر می‌کند هرکدام به دست هنرمندی با ذوق تراشیده شده‌است. این پارک طبیعی به عنوان دومین ژنو پارک خاورمیانه مراحل ثبت خود را در سازمان یونسکو سپری می کند این منطقه دارای ویژگی های منحصر به فرد جغرافیایی حیات گیاهی و جانوری می باشد. این زیستگاه محل زندگی دائمی وحوش متعددی چون خوک، روباه، گرگ، قوچ , میش ارمنی، خرس قهوه‌ای، کبک، قمری و تعدادی پرندگان مهاجر می‌باشد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس