hero image
تپه حسنلو در شهرستان نقده
hero image
تپه حسنلو در شهرستان نقده

تپه حسنلو

قدمت این تپه باستانی به 6000 سال قبل بازمی¬گردد. از لایه¬برداری¬ها مختلف تپه مشخص شده است که این مکان در ده دوره تاریخی مختلف ساکنانی داشته است که قدیمی¬ترین آنها 6 هزار سال قبل بوده است و مهمترین دوره که دوره شکوفایی آن نیز بوده است، دوره چهارم آن است. مهمترین اثر مکشوفه از این تپه، جام طلای حسنلو با قدمتی بیش از 3000 سال است که متعلق به عصر آهن بوده و در موزه ایران باستان نگهداری می¬شود. این تپه دارای پایگاه میراث فرهنگی است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس