hero image
دشت فسیلی مراغه در شهر مراغه‌
hero image
دشت فسیلی مراغه در شهر مراغه‌

دشت فسیلی مراغه

این منطقه دارای شهرت بین المللی بوده و به عنوان بهشت فسیل شناسان مشهور است. مراغه ميليونها سال قبل در دورۀ دوم و سوم زمين شناسي، قبل از فوران آتشفشان سهند محل استقرار و زندگي حيوانات عظيم الجثه بوده است. فسيل­هاي مكشوفه از 32 گونه پستانداران و 2 جنس پرندگان، دلیلی بر این مدعاست. وسعت این منطقه به 40 هزار هكتار می رسد كه مساحتی برابر 1026 هكتار آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان «اثر طبیعی- ملی فسیلی مراغه» حفاظت می­شود. بسیاری از فسیل­های کشف شده از این منطقه در دانشگاه­های وین، اتریش، پاریس، لندن و لس آنجلس نگهداری می­شود. اولین موزۀ دیرینه‌شناسی و سنگوارۀ ایران به مساحت ۵ هزار متر مربع در آینده در مراغه احداث خواهد شد تا آثار یافت ‌شده از این منطقه در آن نگهداری شوند.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس