hero image
استان اردبیل

استان اردبیل

استان اردبیل با وسعت 17953 کیلو متر مربع حدود 1.09 درصد مساحت کل کشور را تشکیل داده است. و حدود 369 کیلو متر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان دارد استان اردبیل از شمال به جمهوری آذربایجان، از سمت غرب به استان آذربایجان شرقی، از سمت شرق به استان گیلان کوه‌های تالش و از سمت جنوب به استان زنجان محدود شده‌است. شهرستان های این استان عبارتند از : خلخال، بیله‌سوار، پارس‌آباد، اردبیل، سرعین، کوثر، گرمی، مشگین‌ شهر، نمین، نیر. این استان به لحاظ برخوداری از اقلیم مناسب به ییلاق ایران شهرت یافته و ظرفیت های بسیار و گاهی بی نظیر در حوزه طبیعی، تاریخی و فرهنگی دارد و گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه این استان است اگر شال و کلاه کرده اید اما هنوز نمی دانید به کجا سفر کنید، کمی بیشتر لباس گرم با خودتان بردارید و پشت سر ما بیایید، می خواهیم وسوسه تان کنیم اردبیل را ببنید! برای اینکه از زیبایی های این استان همان گام اول حیرت زده شوید، از وقتی حد فاصله شهرستان آستارا و استان اردبیل را رد می کنیم "گردنه حیران" کفایت می کند! این گردنه در بیشتر زمانها در زیر پوششی از مه قرار دارد جان می دهد برای عکس گرفتن! در هم آمیختن مه سفید و جاده سیاه آدم را متقاعد می کند که نام "حیران" شایسته این گردنه است، بسیار زیباست.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس