hero image
قنات گوهر ریز جوپار در شهر کرمان

قنات گوهر ریز جوپار

قنات گوهر ریز یکی از فعال‌ترین قنات‌های جوپاراست که در دوره صفویه حفرشده و درمجموع با سه هزار و ۵۵۶ متر طول حدود ۳۳۰ هکتار اراضی آن منطقه را آبیاری می‌کند، این قنات بعد از تحمل بی‌مهری‌های فراوان در سال‌های اخیر اکنون موردتوجه مسئولین قرارگرفته است و خود را برای پیوستن به آثار جهانی آماده می‌کند. پس از طی ۱۷ کیلومتر از باغ شهر ماهان به سمت غرب به شهری می‌رسم که از قرن ششم به‌دفعات نام کوه و قلعه آن در کتب تاریخ محلی کرمان به چشم می‌خورد. شهری که شش دهه قبل آنتونی اسمیت دانشمند انگلیسی را در جستجوی ماهی سفید کور به سمت خود کشاند و چنان با زیبایی‌ها و قنات خود اسمیت را جذب کرد که سال‌ها بعد وقتی دوباره اسمیت به‌سوی او بازگشت، او و قناتش را عشق اول خود دانست که دروازه دنیا را به سویش باز کرد، اینجا جوپار شهر قله سه شاخ، شهر امامزاده حسین و شهر میراث زنده تاریخ کهن در زیرخاک است. با ورود به شهر جوپار به سمت میدان اصلی و حرم امامزاده حسین رهسپار می‌شوم و پس از طواف به دور حرم امامزاده که گنبد فیروزه‌ای آن در تابش خورشید ظهر، چشمان مشتاق را نوازش می‌دهد، خیابان ۱۷ شهریور را برای رسیدن به زیبایی پنهان در دل خاک طی می‌کنم تا به پایگاه پژوهشی قنات گوهر ریز جوپار می‌رسم جایی که امین ماهانی نماینده میراث فرهنگی در ماهان منتظر است تا این نماد تمدن کهن را به‌عنوان یکی از میراث ارزشمند گذشتگان معرفی کند.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس