hero image
شهر کوثر در شهرستان خلخال

شهر کوثر

شهرستان کوثر (گیوی) تا سال ۱۳۷۵ یکی از بخشهای شهرستان خلخال به نام «بخش سَنجَبَد» به مرکزیت شهر گیوی بود؛ ولی در این سال از شهرستان خلخال منتزع و به شهرستان کوثر به مرکزیت شهر گیوی تبدیل شد و دارای ۲ بخش و ۴ دهستان است. نامگذاری این شهرستان به نام «کوثر» به دلیل متقارن بودن با روز تولد حضرت زهرا (س) بوده و به میمنت این روز اسم این شهرستان توسط آیت اله هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت کوثر نامیده شد. آبگرم (ایستی سو): چشمه آبگرم در فاصله پنج کیلومتری شهر کیوی بر سر اه اردبیل – خلخال در بالای کوه واقع شده است. گرمای آب آن قریب 49 درجه سانتی گراد است. برای معالجه امراض پوستی و مفصلی مثل رماتیسم و درد مفاصل مفید خوانده می شود. میزان آبدهی آن کم است، به همین جهت خالی کردن و پر کردن آن ساعاتی به طول می انجامد. به فاصله 25 کیلومتر از شهر خلخال و 70 کیلومتر از شهر اردبیل قرار دارد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس