hero image
سراب روانسر در شهر کرمانشاه

سراب روانسر

در شهر زیبای روانسر یکی از جاذبه‌های دیدنی استان کرمانشاه است. سراب روانسر منشأ اصلی رودخانه‌ قره سوه یکی از طویلترین رودخانه‌های استان کرمانشاه می‌باشد. این سراب از کوههای شاهو سر چشمه می‌گیرد. این سراب به دلیل قرار گرفتن در کنار آثار تاریخی در کنار آن و سرسبز بودن طبیعت زیبای کنار آن از نقاط تفریحی استان به حساب می آید.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس