hero image
بازار کرمانشاه در شهر کرمانشاه

بازار کرمانشاه

بازار كرمانشاه به عنوان يكي از اصلي ترين بخش هاي شهر محسوب مي شود كه تركيب دلپذيري از فعاليت هاي توليدي، بازرگاني، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و ... را در خود جاي داده و با همه گوناگون كاركرديش، كل يكپارچه يگانه ايست كه به درستي شالوده اصلي شهر كرمانشاه مي باشد. بازار بزرگ شهر بخشي از ميراث كهن است كه گذشته از معماري دلپذير و درخور توجه اش بازگو كننده تاريخ و خاطرات و انديشه هاي شهر مي باشد. بازار دردوره زنديه بررسي روند شكل گيري بازار بزرگ جداي از چگونگي شكل گيري بافت تاريخي شهر كرمانشاه نيست كه به دوره زنديه برمي گردد. اهالي شهر كرمانشاه پس از تحمل مصيبت هاي بسيار در دوره زنديه به ناچار از كنار رودخانه قره سو مهاجرت كرده و در رودخانه آبشوران در محله فيض آباد، كرمانشاه كنوني از نو بنا گرديد. با هجوم جمعيت آواره شهر به دو روستاي فيض آباد و برزه دماغ، روستاي چناني در پيوند با محله فيض آباد در دوره زنديه شكل مي گيرد. درون محله فيض آباد بازار تجاري بزرگي وجود داشته كه از محله فيض آباد آغاز شده و تا سربازخانه شهري ادامه داشته است. در اين بازار بناهاي مذهبي، تجاري، فرهنگي و ... وجود داشته است. از اين بازار به عنوان تاريكه بازار ياد مي شود.
آدرس
ایران - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان نواب صفوی
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس