hero image
دشت مغان در شهرستان مغان

دشت مغان

دشت مغان دَشت مُغان نام جلگه ای است در شمالی ترین قسمت استان اردبیل در شمال باختری ایران. مغان جلگه ای است در ساحل جنوبی رود ارس و غرب دریای خزر که قسمت عمده آن در جمهوری آدربایجان و بخشی نیز شمالی ترین قسمت استان اردبیل در شمال غربی ایران را تشکیل داده است
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس