hero image
دریاچه عباس آباد در شهرستان بهشهر
hero image
دریاچه عباس آباد در شهرستان بهشهر

دریاچه عباس آباد

دریاچه عباس آباد با صدای موج‌های آرام و دلنوازش، با انبوهی از درختان که دور تا دور اش قد برافراشته‌اند و در جنگل پنهانش کرده‌اند، با آواز پرندگان و بقایای عمارت تاریخی‌اش که یادگاری از دوران صفوی است، از بهترین مقاصد برای لختی دور شدن از فضای پر دود و دم شهری و آرام گرفتن در طبیعت بی‌نظیر شهرستان بهشهر است. طبیعت مازندران در بهار و پاییز بی‌اندازه زیباست و این دریاچه کوچک نیز از این قاعده مستثنا نیست. بهار و هارمونی دلنواز عطرها و رنگ‌ها و روشنای آب و پاییز و انعکاس هزار و یک رنگ آن در آب، تماشای برگ‌هایی که دست باد از درختان جدایشان می‌کند و به آب می‌سپاردشان، تصویر آسمان و ابرهایی که همیشه در سفرند، خنکا و طراوت هوا، همه و همه یکجا جمع شده‌اند تا مایه‌ی آرامش آدمی شوند. دریاچه عباس آباد آن‌قدر زیباست که می‌توان ساعت‌ها در سکوت به آن خیره شدن، حرفی نزد و از حضور در این طبیعت بی‌نظیر سرشار از لذت شد.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس