hero image
کلانتر در شهر همدان
hero image
کلانتر در شهر همدان
hero image
کلانتر در شهر همدان
hero image
کلانتر در شهر همدان

کلانتر

این بنا از دوبخش اصلی اندرونی و بیرونی و حیاط مرکزی تشکیل شده است. در بالای شاه نشین بادگیر آجری بلندی به ارتفاع 10 متر قرار دارد. فضای شاه نشین از یک طرف به بخش بیرونی و ازسوی دیگر به اندرونیو حیاط ارتباط دارد. اتاقهای تابستان نشین در جبهه شمالی که دارای بادگیراست واقع اند.
مشخصات اقامتگاه
آدرس همدان، خ شریعتی محله قلعه (قاشق تراشان) جبهه غربی استرومرخانی
تلفن 0233364102
تعداد اتاق
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
اقامتگاه های خود را معرفی کنید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس