hero image
عامریها در شهرستان کاشان
hero image
عامریها در شهرستان کاشان
hero image
عامریها در شهرستان کاشان
hero image
عامریها در شهرستان کاشان
hero image
عامریها در شهرستان کاشان
hero image
عامریها در شهرستان کاشان
hero image
عامریها در شهرستان کاشان

عامریها

خانه عامریها یکی از قدیمی¬ترین و وسیع¬ترین مجموعه¬های مسکونی کاشان است که قدمت قدیمی¬ترین بخش¬های آن به دوره زندیه باز می-گردد. مجموعه¬ای که از چند خانه مجزا¬ی مجاور و ارتباط با یکدیگر شکل گرفته در حدود 7000متر مربع است و مشتمل بر سه خانه با پنج حیاط مرکزی به صورتی اندرونی و بیرونی و فضاهای سرپوشیده متعدد و متنوع است. مهمترین بخش مجموعه ،خانه عامریها است که دارای دو بخش اندرونی و بیرونی همراه با حوضخانه، ایوان¬های رفیع و شاه¬نشین¬های هفت دری و تعداد زیادی اتاق¬های سه دری است که گرداگرد حیاط¬ها با آهنگی موزون و به صورتی قرینه استقرار یافته¬اند. تمامی بدنه خارجی حیاط¬ها و برخی از بدنه و پوشش¬های داخلی با انواع تزیینات زیبا و هنرمندانه ایرانی همچون گچبری،یزدی و رسمی بندی ،مقرنس، نقاشی روی گچ ،منبت¬کاری گره چینی و بسیاری دیگر از هنرهای تزیینی پوشیده شده است که شکوه و زیبایی جاودانه¬ای به خانه بخشیده¬اند¬.
مشخصات اقامتگاه
آدرس کاشان، خیابان علوی
تلفن 03155240220
تعداد اتاق 10
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
اقامتگاه های خود را معرفی کنید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس