hero image
آبشار خور در شهر کرج
hero image
آبشار خور در شهر کرج
hero image
آبشار خور در شهر کرج
hero image
آبشار خور در شهر کرج

آبشار خور

واژه خور مخفف خورشيد است. روستاي خور با ارتفاع 2800 متر در دامنه غربي قله گندم چال و داراي 3600 متر ارتفاع از سطح دريا در شمال غرب تهران و يکي از مناطق مرتفع البرز مرکزي و داراي طبيعت منحصر به فرد از نظر منطقه اي است که در تابستان داراي هواي خنک و عاري از رطوبت است و مناطق ديدني همچون قله ها و دره هاي سرسبز و پيچ در پيچ و باغهاي زيبا را دارا مي باشد که يکي از شاخص هاي منحصر به فرد آن آبشار خور است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس