hero image
مسجد جامع کبیر یزد در شهر یزد
hero image
مسجد جامع کبیر یزد در شهر یزد

مسجد جامع کبیر یزد

مسجد جامع كبیر یزد، یكی از بزرگترین و زیباترین مساجد ایران است كه در دوره ایلخانی (قرن هشتم هجری) بنا شده است. بنای اصلی این مسجد مربوط به قرن ششم هجری است، اما از ساختمان آن اثری برجای نیست ولی به جای آن در دوره ایلخانی مسجد جامع یزد ساخته شد و در دوره‌های بعدی گسترش یافته و تعمیر، تزئین و تجدید شده است: 1- دوره اول (724-728 هجری) بنای گنبد و سر در ورودی و شالوده‌های ایوان مقصوره ساخته شده است. 2- دوره دوم (پس از 735 هجری) ایوان و همچنین پوششهای تزئینی تكمیل شده است. 3- دوره سوم (765-777 هجری) شبستان جنوبی، دهلیز و رواقهای متصل به گنبدخانه همراه با نمای صحن و بنای سر در ورودی و پوشش تزئینی آن (كه اكنون بیشترین بخش آن از میان رفته است) 4- دوره چهارم (809-819 هجری) بنای شبستان شمالی، دهلیز و رواق‌های ارتباطی آن، كتیبه ایوان و صحن بعضی پوشش‌های تزئینی (احتمالاً ازارهای از كاشی و منبری از مرمر) ساخته شده است. بنای كنونی مسجد با وسعتی حدود 10 هزار متر مربع مشتمل بر سر در ورودی و جلوخان، صحن وسیع، رواقهای جانبی صحن، ایوان، گنبدخانه و شبستان طرفین آن، شبستان بزرگ ستوندار، كتابخانه، تزئینات غنی و زیبا و كتیبهها و سنگ نوشتههای تاریخی و غیر تاریخی است. این مسجد به چند دلیل حائز اهمیت است: نخست آنكه قدیمیترین نمونه معماری است كه طی قرن نهم هجری، در معماری مذهبی ناحیه یزد از آن تقلید شده است. این طرح مركب از یك مقصوده گنبد دار و یك شبستان مسطیل بلند و كشیده است. دیگر ویژگی مهم بنا كاربرد وسیع طاقهای سراسری (طاق و تویزه) در شبستانهاست كه با تزئین كاشی معرق همراه است.
آدرس
خیابان امام خمینی در مرکز شهر یزد
تجـربه های کاربران از اینجـا  ( 0 نظر )
امتیــاز کلـی
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس