hero image
دره کهمان در شهر خرم آباد

دره کهمان

تفرجگاه طبیعی کهمان در شهرستان سلسله ، بخش مرکزی و دهستان یوسف وند قرار گرفته است. نزدیکترین شهر به این منطقه ،شهر الشتر می باشد. روستای درتنگ سفلی نزدیکترین روستای دارای سکنه در نزدیکی این منطقه واقع شده است. فاصله آن از مرکز استان 16 کیلومتر و از مرکز شهرستان 9 کیلومتر می باشد.این منطقه تفرجی وسیع و دارای درختان سر به فلک کشیده ی گردوست. رودخانه کهمان پر منفعت ترین رودخانه الشتر و پس از کاکارضا بزرگترین رود این منطقه است و قسمت اعظم زمین های الشتر به وسیله این رود آبیاری می شوند از کوه چهل تن در گرین سر چشمه گرفته و پس از عبور از تنگ کهمان و مشروب کردن زمین های کره حان وارد جلگه الشتر می شود . آب رودخانه کهمان از دو سراب مهم به نام های سراب تخت شاه و سراب خاصان که از دل کوههای گرین سرچشمه میگیرند تامین میشود. آب آن همیشه مانند نقره سفید و سرد و گوارا است . این رودخانه شرایط احداث مزارع و شیالتهای ماهی زیادی را میسر ساخته که در بین آنها یکی از بزرگترین و مجهزترین شیالتهای پرورش ماهیان سرد آبی خاورمیانه به چشم میخورد که نشاندهندهی سالم بودن و باکیفیت بودن آب این منطقه است. محوطه دره کهمان مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است که در منطقطه تفرجی دره کهمان قرار دارد و با شماره ثبت ۵۵۳۳ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. منطقه نمونه گردشگری کهمان در طول جغرافیایی ۳۵:61:75 و عرض جغرافیایی ۵6:۳1:۵۵ واقع شده است .
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس