hero image
جشنواره بین المللی موسیقی آشیقلار در شهر تبریز

جشنواره بین المللی موسیقی آشیقلار

سنت آشیقی در عقاید «شامان»ی ترکان باستان ریشه دارد. «آشیق»ها از نمادهای مشترک ترک ها محسوب می شوند که در سراسر جهان ترک از هزاران سال پیش تاکنون حضور داشته و در حفظ و ترویج فرهنگ، هنر و آداب و رسوم ترک ها نقش بارزی ایفا کرده اند. «آشیق»ها در نقاط مختلف جهان ترک با عناوینی مانند «آشیق»، «اوزان»، «بامسی» و «باخشی» شناخته می شوند. بالاترین درجه هنری در بین آشیق ها، «ده ده» می باشد و به آشیق هایی که به درجه استادی می رسند «ده ده» اطلاق می شود.
زمان برگزاری
10 ژوئیه 2018، ساعت 0:00-10 ژوئیه 2019، ساعت 0:00
97/4/19الی98/4/19