hero image
برگزاری اولین جشنواره برداشت انگور در استان خوزستان

برگزاری اولین جشنواره برداشت انگور

شهرستان کارون امسال با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و فرمانداری این شهرستان کلیه دستگاه‌های اجرایی را درگیر معرفی ظرفیت‌های تابستانه استان خوزستان کرد و یکی از این ظرفیت‌ها برداشت انگور در کنار برداشت خرما است می‌توان گفت هدف اصلی این جشنواره معرفی تمام ظرفیت‌های پنهان شهرستان کارون و بطور کلی استان خوزستان در تابستان است. در این جشنواره سفر به سفره‌ها را خواهیم داشت و چند نمونه غذای محلی پخت می‌شود؛ بازی‌های محلی و مراسم محلی قوم عرب مانند یزله و علوانیه که ثبت ملی شده‌اند در این جشنواره برگزار خواهند شد همچنین اتفاق بسیار جالب عرضه انگور در ظرف‌های حصیری 2 الی 4 کیلو با قیمت بسیار مناسب بطور مستقیم توسط کشاورز در این جشنواره است.
زمان برگزاری
4 اوت 2018، ساعت 9:48-15 اوت 2018، ساعت 18:00
چهاردهم و پانزدهم تیرماه97