hero image
جشن فندق در شهر قزوین
hero image
جشن فندق در شهر قزوین

جشن فندق

فندق یکی از محصولاتی است که جنبه صنعتی و مصرف خوراکی دارد. در بیش از 70 روستای الموت غربی و شرقی بیش از شانزده هزار نهال بارور فندق وجود دارد که چهار نوع: زرآبادی، بادامی، سیاه بومی و سفید در آن به عمل می آید. در بسیاری از روستاهای این ناحیه در اواخر مرداد ماه جشن فندق به پا می کنند این جشن یکی از مراسم به یاد ماندنی، پرنشاط و زیبای مردم این سامان است. در این روز اهالی روستاها همه با هم به مزارع می روند، در ابتدا شخصی به خواندن اشعاری که بیشتر به صورت بداهه است می پردازد و دیگران اشعار را تکرار می کنند. سپس همه شروع به چیدن فندق می کنند
زمان برگزاری
هرساله 25 مرداد ماه